Máy cô quay chân không N-1300

Máy cô quay chân không được sử dụng trong các phòng thí nghiệm hóa học

với mục đích loại bỏ dung môi bằng phương pháp bay hơi.

Máy cô quay chân không là thiết bị cô quay, làm nóng, bay hơi để thu hồi sản phẩm tách chiết.

Danh mục: Từ khóa: