Hitachi (Nhật Bản)

Máy Phân tích X-Supreme8000 XRF

Eyela (Nhật Bản)

Máy cô quay chân không N-1300

Eyela (Nhật Bản)

Máy lắc ngang MMS-110

Eyela (Nhật Bản)

Máy lắc ngang MMS-520

Eyela (Nhật Bản)

máy đông khô FDS-1000

Eyela (Nhật Bản)

Máy cất nước SA-2100A

Parr (Mỹ)

Acid benzoic

Metrohm (Thụy Sỹ)

Máy đo pH 913

Metrohm (Thụy Sỹ)

Máy chuẩn độ 888 Metrohm

Metrohm (Thụy Sỹ)

Máy đo độ dẫn 912

Metrohm (Thụy Sỹ)

Máy sắc ký 940 Metrohm

Silverson (Anh)

Máy khuấy L5MA

Metrohm (Thụy Sỹ)

Máy đo pH 780 Metrohm

Cannon (Mỹ)

Nhớt chuẩn Cannon

Amarell (Đức)

Cồn kế Amarell

Uncategorized

Baume kế Amarell

Lovibond (Đức - Anh)

Máy so màu Pt Co EC 2000 Lovibond

Lovibond (Đức - Anh)

Máy so màu bia EBC Lovibond

Lovibond (Đức - Anh)

Máy so màu AF330 – Lovibond

Hamilton (Thụy Sỹ)

Dung dịch chuẩn pH Hamilton

Amarell (Đức)

Nhiệt kế ASTM Amarell

Amarell (Đức)

Tỷ trọng kế Amarell

Ortoalresa (Tây Ban Nha)

Máy ly tâm Digicen 21 Orto alresa

Scilab (Hàn Quốc)

Bể điều nhiệt Scilab

Scilab (Hàn Quốc)

Máy ly tâm SL.SceF0006 Scilab

Lovibond (Đức - Anh)

Máy đo BOD BD606 Lovinbond

Scilab (Hàn Quốc)

Tỷ trọng kế Scilab

bài viết mới nhất