Nhiệt kế rượu Amarell

  • G11376 Nhiệt kế rượu (ruột xanh lá chuối), -10 to +110oC chia vạch 0,5°C, dài 300mm,76mm
  • G11666 Nhiệt kế rượu, -40 to +50oC chia vạch 1oC, dài 300mm, thân trắng, ruột đỏ
  • G11670 Nhiệt kế rượu, -10 to +50oC chia vạch 0.5oC, dài 300mm, thân trắng, ruột đỏ
  • G11672 Nhiệt kế rượu, -10 to +110oC chia vạch 1oC, dài 300mm, thân trắng, ruột đỏ
  • G11676 Nhiệt kế rượu, -10 to +150oC chia vạch 1oC, dài 300mm, thân trắng, ruột đỏ
  • G11684 Nhiệt kế rượu, -10 to +110oC chia vạch 1oC, dài 300mm. ruột xanh đen
  • G10314 Nhiệt kế rượu, -10 to +200oC chia vạch 1oC, dài 300 mm, ruột đỏ
  • G10316 Nhiệt kế rượu, -10 to +250oC chia vạch 1oC, dài 300mm. ruột xanh blue